Zobacz najnowsze aktualności

Wyniki postępowania przetargowego

Polski Związek Hokeja na Lodzie Informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na