Kontakt

Adres Związku:
Polski Związek Hokeja na Lodzie
ul. Łucka 15
00-842 Warszawa

Tel. +48 790 840 222, +48 720 870 111
e-mail: pzhl@pzhl.org.pl

Biuro Związku czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

nr konta: PKO BP XV O/Warszawa nr 55 1020 1156 0000 7702 0006 8429
NIP: 113-03-22-866
REGON: 866426
KRS: 109315

Kontakt (biuro PZHL):
tel. +48 720 870 111

Oficjalna strona internetowa PZHL:
www.pzhl.org.pl