Antydoping

Regulaminy antydopingowe:

Polskie Przepisy Antydopingowe

Regulamin Panelu Dyscyplinarnego przy KdZDwS

 

Z dniem 1 lipca 2017 r. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie przekształciła się w Polską Agencję Antydopingową:polada_pionowe_logoKontakt z sekcją Antydopingu przy PZHL: antydoping@pzhl.org.pl