Antydoping

Regulaminy antydopingowe:

Polskie Przepisy Antydopingowe

Regulamin Panelu Dyscyplinarnego przy KdZDwS

 

Z dniem 1 lipca 2017 r. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie przekształciła się w Polską Agencję Antydopingową:

polada_pionowe_logo