SMS PZHL

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie powstała w 1994 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa Związku – Jana Rodzonia. Przez ponad 20 lat placówka funkcjonowała w Sosnowcu. Od sezonu 2017/2018 SMS ma swoją siedzibę w Katowicach.

Kontakt:

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZHL

sekretariat@smspzhl.pl
nlosmspzhl@poczta.onet.pl

Dyrektor Szkoły:

Adam Fras, e-mail: dyrektor@smspzhl.pl, tel.: 513 047 554

Adres strony internetowej SMS-u PZHL-u:

www.smspzhl.pl

 

Lista absolwentów SMS-u PZHL-u:

Absolwenci SMS PZHL