SMS PZHL

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie powstała w 1994 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa Związku – Jana Rodzonia. Przez ponad 20 lat placówka funkcjonowała w Sosnowcu. Od sezonu 2017/2018 SMS ma swoją siedzibę w Katowicach. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej od dnia 1 września 2017 roku.

Kontakt:
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
ul. Szopienicka 66
40-431 Katowice
sekretariat@smspzhl.pl
nlosmspzhl@poczta.onet.pl

Dyrektor Szkoły:
Adam Fras, e-mail: dyrektor@smspzhl.pl, tel.: 513 047 554

Organ prowadzący szkołę:
Polski Związek Hokeja na Lodzie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
02-366 Warszawa

Nadanie uprawnień Szkoły Publicznej

Zaświadczenie o Wpisie do Ewidencji

Ramowy roczny program szkolenia sportowego Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie 2018

Adres strony internetowej SMS-u PZHL-u:
www.smspzhl.pl

Lista absolwentów SMS-u PZHL-u:
Absolwenci SMS PZHL

Do pobrania:
logo SMS-u PZHL-u

 

SMS w Toruniu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Toruniu
ul. Targowa 36/38
87-100 Toruń
Organ Prowadzący: Gmina Miasta Toruń
Kontakt:
tel: 56 6598574
adres e-mail: zsoit13@wp.pl
Jacek Królikiewicz tel. +48 505 148 698
Do pobrania:
logo SMS-u w Toruniu