Sędziowie

Skład Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie:

Jacek Rokicki – przewodniczący (tel. 609 209 310, e-mail: jacekr8@op.pl)

Marta Zawadzka (tel. 501 558 329, e-mail: zawadzka@pzhl.org.pl)

Grzegorz Porzycki

Leszek Kubiszewski

 

Adres strony internetowej:

www.sedziahokeja.org