Sędziowie

Skład Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie:
Jacek Rokicki – przewodniczący (tel. 609 209 310, e-mail: jacekr8@op.pl)
Marta Zawadzka (tel. 501 558 329, e-mail: zawadzka@pzhl.org.pl)
Grzegorz Porzycki

Adresy stron internetowych:
www.sedziahokeja.org
www.silesiasedziahokeja.pl