Zarząd PZHL

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie liczy 9. osób. Został wybrany podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego PZHL w dniu 29.05.2016:

1chwalka

 

Dawid Chwałka

Prezes Zarządu

1matuszewski

 

Marek Matuszewski

Wiceprezes Zarządu

1minkina

 

Mirosław Minkina

Wiceprezes Zarządu

 

Danuta Piorun

Członek Zarządu

1zawadzka

 

Marta Zawadzka

Członek Zarządu

1demianczuk

 

Piotr Demiańczuk

Członek Zarządu

1hadowski

 

Marcin Hadowski

Członek Zarządu

1rozwadowski

 

Bogdan Rozwadowski

Członek Zarządu

1zamarlik

 

Robert Zamarlik

Członek Zarządu

 1wierzbowski

Janusz Wierzbowski

Sekretarz Generalny,

Prezes Polskiej Hokej Ligi

Zarzad_PZHL_2016-2020_wm_maleNa zdjęciu od lewej: Sekretarz Generalny PZHL-u Janusz Wierzbowski, Bogdan Rozwadowski, Robert Zamarlik, Marek Matuszewski, Danuta Piorun, Dawid Chwałka, Marta Zawadzka, Mirosław Minkina, Piotr Demiańczuk i Marcin Hadowski.