Hokejowy Trybunał Arbitrażowy

Trybunał Arbitrażowy został utworzony przez Polski Związek Hokeja na lodzie z zadaniem umożliwienia podmiotom prowadzącym działalność w hokeju na lodzie skutecznego rozwiązywania sporów pomiędzy tymi podmiotami.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Hokejowego Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Związku Hokeja na Lodzie

Statut Hokejowego Trybunału Arbitrażowego

HTA – Pozew o arbitraż

HTA – Odpowiedź na pozew o arbitraż

HTA – Pełnomocnictwo

 

adres do korespondencji:

Hokejowy Trybunał Arbitrażowy przy PZHL

Kancelaria Radców Prawnych Vester
Babiński, Pałus sp. p.
ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice

e-mail HTA: hta@vesterlex.com