Przetargi

Przetargi i wyniki przetargów ogłoszone przez Polski Związek Hokeja na Lodzie:

Wyniki przetargu – Zakup sprzętu sportowego – z dnia 05.04.2017

—————————————————

Polski Związek Hokeja na Lodzie ogłasza przetarg na zakup sprzętu sportowego do gry w hokeja na lodzie.

Informacja do pobrania w pliku dostępnym poniżej:

Specyfikacja – SIWZ sprzęt sportowy 2017 – Kadry Młodzieżowe – 15.11.2017

Ogłoszenie o Zamówieniu – Dostawy dostępne jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 616850-N-2017 z dnia 2017-11-15 r.

—————————————————

Polski Związek Hokeja na Lodzie przekazuje poniżej Odpowiedzi na pytania dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia w Przetargu na sprzęt sportowy:

Odpowiedzi na pytania dotyczące Przetargu na sprzęt sportowy z dnia 15.11.2017

—————————————————

Informacja z otwarcia ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu sportowego do gry w hokeja na lodzie:

23.11.2017 – Informacja z otwarcia ofert – Zakup sprzetu sportowego do gry w hokeja na lodzie

————————————————-

Polski Związek Hokeja na Lodzie Informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup Sprzętu Sportowego do gry w hokeja na lodzie.

Szczegóły poniżej w pliku do pobrania:

Przetarg – wyniki postępowania – 11.12.2017

————————————————

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży do gry w hokeja na lodzie”.

Plik do pobrania poniżej:

Przetarg – Ogłoszenie – Zakup sprzętu sportowego – 19.12.2017

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f869af75-1fba-45e3-8f3f-29dcd69e748c