Regulamin rozgrywek I ligi 2018/2019

Start wszystkich rozgrywek hokejowych zbliża się wielkimi krokami, stąd nadszedł czas na opracowanie i publikację zasad rywalizacji. Regulamin rozgrywek I ligi w sezonie 2018/2019 przedstawia się następująco:

ZASADY OGÓLNE

  1

Celem rozgrywek jest:

 • Wyłonienie drużyny do Turnieju Barażowego o awans do Polskiej Hokej Ligi,
 • Uszeregowanie drużyn od 1 do 8.

  

 • 2

W rozgrywkach uczestniczyć mogą kluby posiadające przyznaną przez licencję lub

dopuszczone do rozgrywek I Ligi przez Zarząd PZHL stosowną uchwałą.

  

 • 3
 1. Rozgrywki I Ligi zostaną przeprowadzone przez WGiD PZHL na podstawie regulaminu i terminarza zaopiniowanego przez Wydział Wyszkolenia, zatwierdzonych przez Zarząd PZHL.
 2. Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest uiszczenie wpisowego na sezon 2018/2019 do dnia 17 sierpnia 2018 r.

  

 • 4
 1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
  1. Dwie rundy zasadnicze,
  2. Turniej Barażowy o awans do Polskiej Hokej Ligi.
 2. Faza zasadnicza składa się z dwóch rund – 28 meczów, rozgrywanych systemem ,,każdy z każdym’’ w terminie: 22 września 2018 – 3 lutego 2019.

 

 • 5

W sezonie zasadniczym 2018/2019, punkty będą liczone wg następujących zasad:

 • Drużyna, która wygra mecz w czasie regulaminowym (60 min.) otrzymuje 3 pkt.,
 • W przypadku, gdy mecz zakończy się remisem, następuje dogrywka 5 minut
  (bez przygotowania lodu) – zasada ,,Złoty Gol’’, przy 3 zawodnikach w polu każdej
  z drużyn plus bramkarz,
 • Drużyna zwycięska w dogrywce otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.,
 • W przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie po 5 rzutów karnych zgodnie z „Przepisami gry w hokeja na lodzie”,
 • Drużyna zwycięska w rzutach karnych otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.

  

Turniej Barażowy

 

 • 6

Do Turnieju Barażowego przystąpią:

–  Dwie drużyny Polskiej Hokej Ligi, które zostały pokonane w rundzie wstępnej

Pre-Play-off – wyżej sklasyfikowana po rundzie zasadniczej PHL z pozycji 9, drużyna

niżej sklasyfikowana z pozycji 10,

–  Drużyna z miejsca 11 po sezonie zasadniczym PHL – z pozycji 11,

–  Zwycięzca rozgrywek I ligi w sezonie 2018/2019.

Rozgrywki barażowe rozgrywane będą w czterech rundach systemem „każdy z każdym”

(12 meczów). Drużyny, które zajmą miejsca 1 i 2 utrzymują się w PHL. Pozostałe

drużyny – miejsce 3 i 4 w sezonie 2019/2020 występować będą w I lidze.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 7
 1. Zawodników obowiązuje używanie sprzętu ochronnego zgodnie z Przepisami Gry w Hokeja na Lodzie
 2. Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego (koszulka plus getry minimum 80% koloru jasnego), a drużyna gości w strojach koloru ciemnego (maksimum 20% koloru jasnego).
 3. Zawodników każdej drużyny obowiązuje jednolity kolor spodni (z wyjątkiem bramkarza), getrów i kasków. Nazwisko zawodnika (litery drukowane o wysokości 8 cm.) oraz numer na rękawie musi być umieszczone na koszulce zgodnie                    z Przepisami gry w hokeja na lodzie. Zawodnicy niespełniający tych wymogów mogą być dopuszczeni do gry w danym spotkaniu, ale na klub zostanie nałożona kara finansowa zgodnie z Taryfikatorem opłat.
 4. W rozgrywkach I Ligi, drużyna zobowiązana jest do posiadania w składzie, w każdym meczu nie mniej niż 12 zawodników (w tym dwóch bramkarzy) i nie więcej niż 22 zawodników.
 5. W każdej z drużyn może być zgłoszonych 6-ciu obcokrajowców, czyli zawodników nieposiadających obywatelstwa polskiego. Bramkarz, który nie posiada obywatelstwa jest zgłoszony jako dwóch obcokrajowców. W przypadku, gdy drużyna posiada kolejnego zawodnika bez obywatelstwa, przekraczającego limit, Klub zobligowany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 9 225 zł, zgodnie ze stosowną uchwałą PZHL.

 

 1. W Turnieju Barażowym nie może występować drużyna SMS PZHL Katowice oraz SMS Toruń.
 1. Zawodnicy SMS PZHL Katowice i SMS Toruń mogą być zwalniani na prośbę macierzystego (zainteresowanego) klubu, na mecze sezonu zasadniczego I Ligi oraz przed Turniejem Barażowym, tylko po uprzednim uzyskaniu zgody sztabu szkoleniowego i dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach      na podstawie pisemnego wniosku klubów.
 1. Do Turnieju Barażowego do Mistrzostw Polski Juniorów kwalifikują się maksymalnie 3 drużyny z Rozgrywek I Ligi, w których w każdym meczu sezonu zasadniczego         I Ligi weźmie udział minimum 12 zawodników, zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Młodzieżowych dot. roczników w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów  (oznaczeni w protokole pomeczowym literą „J”).   W Turnieju Barażowym do Mistrzostw Polski Juniorów stosuje się pozostałe przepisy Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych,       w tym o ilości zawodników zagranicznych posiadających nadany PESEL.

 

 • 8

Ponadto obowiązuje Regulamin Współzawodnictwa Sportowego oraz Przepisy Gry
w Hokeja na Lodzie.

 

 • 9
 1. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje WGiD PZHL.
 2. Instancją odwoławczą od orzeczeń WGiD jest Komisja Odwoławcza PZHL.

 

 • 10

 

 1. Regulamin obowiązuje z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd PZHL.

 

Terminarz rozgrywek I ligi 2018/2019

Nowy sezon I ligi wystartuje 22 września. Udział w rozgrywkach weźmie osiem zespołów: SMS Toruń, NAPRZÓD Janów Katowice S.A., PTH Poznań, UKH Dębica, SMS PZHL Katowice, Academy 1928 KTH Krynica, UKH Unia Oświęcim, GKS Stoczniowiec Gdańsk.                                                       

1 Runda – sezon zasadniczy

 

22 września 2018 – Sobota (1 kolejka)
1. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                    – SMS Toruń
2. NAPRZÓD Janów Katowice S.A.                 – UKH UNIA Oświęcim      
3. PTH Poznań                                                 – ACADEMY 1928 KTH Krynica

 1. UKH Dębica – SMS PZHL Katowice

23 września 2018 – Niedziela (2 kolejka)
5. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                    – SMS Toruń
6. NAPRZÓD Janów Katowice S.A.                 – UKH UNIA Oświęcim      
7. PTH Poznań                                                – ACADEMY 1928 KTH Krynica

8. UKH Dębica – SMS PZHL Katowice

     
29 września 2018 – Sobota (3 kolejka)
9.  SMS PZHL Katowice                                  – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk
10. ACADEMY 1928 KTH Krynica                  – UKH Dębica   
11. UKH UNIA Oświęcim                                 – PTH Poznań

 1. SMS Toruń                           – NAPRZÓD Janów Katowice S.A.

 

30 września 2018 – Niedziela (4 kolejka)
13. SMS PZHL Katowice                                 – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk
14. ACADEMY 1928 KTH Krynica                  – UKH Dębica   
15. UKH UNIA Oświęcim                                  – PTH Poznań

 1. SMS Toruń – NAPRZÓD Janów Katowice S.A.

 

6 października 2018 – Sobota (5 kolejka) 
17. NAPRZÓD Janów Katowice S.A.               – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk
18. PTH Poznań                                               – SMS Toruń
19. UKH Dębica                                              – UKH UNIA Oświęcim      

 1. ACADEMY 1928 KTH Krynica – SMS PZHL Katowice

 

7 października 2018 – Niedziela (6 kolejka) 
21. NAPRZÓD Janów Katowice S.A.               – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk
22. PTH Poznań                                              – SMS Toruń
23. UKH Dębica                                              – UKH UNIA Oświęcim      

 1. ACADEMY 1928 KTH Krynica – SMS PZHL Katowice

 

 

13 października 2018 – Sobota (7 kolejka) 
25. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                  – ACADEMY 1928 KTH Krynica
26. UKH UNIA Oświęcim                                 – SMS PZHL Katowice
27. SMS Toruń                                                 – UKH Dębica

 1. NAPRZÓD Janów Katowice S.A. – PTH Poznań

 

14 października 2018 – Niedziela (8 kolejka) 
29. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                  – ACADEMY 1928 KTH Krynica
30. UKH UNIA Oświęcim                                 – SMS PZHL Katowice
31. SMS Toruń                                                  – UKH Dębica

 1. NAPRZÓD Janów Katowice S.A. – PTH Poznań

27 października 2018 – Sobota (9 kolejka) 
33. PTH Poznań                                               – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk
34. UKH Dębica                                              – NAPRZÓD Janów Katowice S.A.
35. SMS PZHL Katowice                                – SMS Toruń

 1. ACADEMY 1928 KTH Krynica – UKH UNIA Oświęcim    

 

28 października 2018 – Niedziela (10 kolejka) 
37. PTH Poznań                                              – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk
38. UKH Dębica                                              – NAPRZÓD Janów Katowice S.A.
39. SMS PZHL Katowice                                – SMS Toruń

 1. ACADEMY 1928 KTH Krynica – UKH UNIA Oświęcim    

17 listopada 2018 – Sobota (11 kolejka) 
41. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                  – UKH UNIA Oświęcim      
42. SMS Toruń                                                  – ACADEMY 1928 KTH Krynica
43. NAPRZÓD Janów Katowice S.A.              – SMS PZHL Katowice

 1. PTH Poznań – UKH Dębica     

 

18 listopada 2018 – Niedziela (12 kolejka) 
45. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                  – UKH UNIA Oświęcim      
46. SMS Toruń                                                  – ACADEMY 1928 KTH Krynica
47. NAPRZÓD Janów Katowice S.A.              – SMS PZHL Katowice

 1. PTH Poznań – UKH Dębica     

  

24 listopada 2018 – Sobota (13 kolejka) 
49. UKH Dębica                                              – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk
50. SMS PZHL Katowice                                 – PTH Poznań
51. ACADEMY 1928 KTH Krynica                  – NAPRZÓD Janów Katowice S.A.

 1. UKH UNIA Oświęcim                              – SMS Toruń

 

25 listopada 2018 – Niedziela (14 kolejka) 
53. UKH Dębica                                              – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk
54. SMS PZHL Katowice                                 – PTH Poznań
55. ACADEMY 1928 KTH Krynica                  – NAPRZÓD Janów Katowice S.A.

 1. UKH UNIA Oświęcim                              – SMS Toruń

         

2 Runda – sezon zasadniczy

1 grudnia 2018 – Sobota (15 kolejka)
57. SMS Toruń                                                  – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk
58. UKH UNIA Oświęcim                                   – NAPRZÓD Janów Katowice S.A.                    
59. ACADEMY 1928 KTH Krynica                  – PTH Poznań

 1. SMS PZHL Katowice             – UKH Dębica     

  2 grudnia 2018 – Niedziela (16 kolejka)
  61. SMS Toruń                                                  – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk
  62. UKH UNIA Oświęcim                                   – NAPRZÓD Janów Katowice S.A.                    
  63. ACADEMY 1928 KTH Krynica                  – PTH Poznań
 2. SMS PZHL Katowice – UKH Dębica     

 

       

15 grudnia 2018 – Sobota (17 kolejka)
65. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                  SMS PZHL Katowice
66. UKH Dębica                                              – ACADEMY 1928 KTH Krynica                           
67. PTH Poznań                                               – UKH UNIA Oświęcim      

 1. NAPRZÓD Janów Katowice S.A. – SMS Toruń

 

16 grudnia 2018 – Niedziela (18 kolejka)
69. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                  SMS PZHL Katowice
70. UKH Dębica                                              – ACADEMY 1928 KTH Krynica                           
71. PTH Poznań                                              – UKH UNIA Oświęcim      

 1. NAPRZÓD Janów Katowice S.A. – SMS Toruń

 

 

5 stycznia 2019  – Sobota (19 kolejka) 
73. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                  – NAPRZÓD Janów Katowice S.A.
74. SMS Toruń                                                  – PTH Poznań
75. UKH UNIA Oświęcim                                 UKH Dębica     

 1. SMS PZHL Katowice ACADEMY 1928 KTH Krynica

 

6 stycznia 2019  – Niedziela (20 kolejka) 
77. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                  – NAPRZÓD Janów Katowice S.A.
78. SMS Toruń                                                  – PTH Poznań
79. UKH UNIA Oświęcim                                 UKH Dębica     

 1. SMS PZHL Katowice ACADEMY 1928 KTH Krynica      

12 stycznia 2019 – Sobota (21 kolejka) 
81. ACADEMY 1928 KTH Krynica                  – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                    
82. SMS PZHL Katowice                                 – UKH UNIA Oświęcim      
83. UKH Dębica                                              – SMS Toruń

 1. PTH Poznań NAPRZÓD Janów Katowice S.A.

 

13 stycznia 2019 – Niedziela (22 kolejka) 
85. ACADEMY 1928 KTH Krynica                  – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                    
86. SMS PZHL Katowice                                 – UKH UNIA Oświęcim      
87. UKH Dębica                                              – SMS Toruń

 1. PTH Poznań NAPRZÓD Janów Katowice S.A.

19 stycznia 2019 – Sobota (23 kolejka) 
89. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                  – PTH Poznań
90. NAPRZÓD Janów Katowice S.A.               – UKH Dębica     
91. SMS Toruń                                                  – SMS PZHL Katowice

 1. UKH UNIA Oświęcim                            – ACADEMY 1928 KTH Krynica

20 stycznia 2019 – Niedziela (24 kolejka) 
93. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                  – PTH Poznań
94. NAPRZÓD Janów Katowice S.A.               – UKH Dębica     
95. SMS Toruń                                                  – SMS PZHL Katowice

 1. UKH UNIA Oświęcim                            – ACADEMY 1928 KTH Krynica

26 stycznia 2019 – Sobota (25 kolejka) 
97. UKH UNIA Oświęcim                                 – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk
98. ACADEMY 1928 KTH Krynica                  – SMS Toruń
99. SMS PZHL Katowice                                 – NAPRZÓD Janów Katowice S.A.

 1. UKH Dębica                                         – PTH Poznań

27 stycznia 2019 – Niedziela (26 kolejka) 
101. UKH UNIA Oświęcim                                           – GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk
102. ACADEMY 1928 KTH Krynica                – SMS Toruń
103. SMS PZHL Katowice                               – NAPRZÓD Janów Katowice S.A.

 1. UKH Dębica                                        – PTH Poznań

2 lutego 2019 – Sobota (27 kolejka) 
105. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                – UKH Dębica     
106. PTH Poznań                                             – SMS PZHL Katowice
107. NAPRZÓD Janów Katowice S.A.             – ACADEMY 1928 KTH Krynica

 1. SMS Toruń              – UKH UNIA Oświęcim      

 

3 lutego 2019 – Niedziela (28 kolejka) 
109. GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk                – UKH Dębica     
110. PTH Poznań                                             – SMS PZHL Katowice
111. NAPRZÓD Janów Katowice S.A.             – ACADEMY 1928 KTH Krynica

 1. SMS Toruń              – UKH UNIA Oświęcim      

 

Terminy Turnieju Barażowego – Luty/Marzec 2019

 

I Runda  

 • 17 lutego 2019 (Niedziela)  1 I Liga – 11 PHL, 9 PHL – 10 PHL
 • 20 lutego 2019 (Środa) 10 PHL – 1 I Liga, 11 PHL – 9 PHL
 • 23 lutego 2019 (Sobota) 1 I Liga – 9 PHL, 11 PHL – 10 PHL

            II Runda                   

 • 26 lutego 2019 (Wtorek) 11 PHL – 1 I Liga, 10 PHL – 9 PHL
 • 1 marca 2019 (Piątek)                  1 I Liga – 10 PHL, 9 PHL – 11 PHL
 • 7 marca 2019 (Czwartek)             9 PHL – 1 I Liga, 10 PHL – 11 PHL

III Runda

 • 10 marca 2019 (Niedziela) 1 I Liga – 11 PHL, 9 PHL – 10 PHL
 • 13 marca 2019 (Środa) 10 PHL – 1 I Liga, 11 PHL – 9 PHL
 • 16 marca 2019 (Sobota) 1 I Liga – 9 PHL, 11 PHL – 10 PHL

             IV Runda

 • 19 marca 2019 (Wtorek) 11 PHL – 1 I Liga, 10 PHL – 9 PHL
 • 22 marca 2019 (Piątek)    1 I Liga – 10 PHL, 9 PHL – 11 PHL
 • 28 marca 2019 (Czwartek)       9 PHL – 1 I Liga, 10 PHL – 11 PHL

 

Przypomnienie w sprawie dogrywek i karnych. Uchwała PZHL

Polski Związek Hokeja na Lodzie przypomina, że zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach ligowych powinny być stosowane następujące zasady rozgrywania dogrywek i rzutów karnych:

28.02.2018 – Przypomnienie – Zasady dogrywek i rzutów karnych

 

Zarząd PZHL podjął uchwałę w sprawie udziału w meczu zawodnika, wobec którego została wydana decyzja w sprawie zawieszenia licencji okresowej. Treść uchwały poniżej:

Uchwała Zarządu PZHL- zmiana do RWS – z dnia 26.02.2018

 

Zbiór uchwał i regulaminów prezentujemy w dziale Federacja na podstronie Regulaminy i Uchwały

Rejestr kar większych. Aktualizacja w dniu 26.02.2018

Przypominamy, że w dziale Rozgrywki klubowe prezentujemy Rejestr kar większych rozgrywek szczebla centralnego w sezonie 2017/2018. Dostępne poniżej dane dotyczą Polskiej Hokej Ligi, LOTTO Pucharu Polski, Polskiej Ligi Hokeja Kobiet, 1 ligi, Centralnej Ligi Juniorów oraz rozgrywek Juniora Młodszego.

Aktualny wykaz kar do pobrania poniżej:

Rejestr kar większych – Rozgrywki szczebla centralnego (stan na 26.02.2018)

Najnowszy Rejestr kar większych rozgrywek szczebla centralnego

W zakładce „Rozgrywki klubowe” prezentujemy najnowszy Rejestr kar większych z dnia 29.01.2018 rozgrywek szczebla centralnego sezonu 2017/2018.

Dostępne dane dotyczą Polskiej Hokej Ligi, LOTTO Pucharu Polski, Polskiej Ligi Hokeja Kobiet, 1 ligi, Centralnej Ligi Juniorów oraz rozgrywek Juniora Młodszego.

Więcej tutaj: Rejestr kar większych

Ruszyła I liga. Sekretarz PZHL-u gościem inauguracji w Toruniu

Lodowisko Tor-Tor było areną inauguracji nowego sezonu I ligi hokeja na lodzie. Niespodzianki w Toruniu nie było bowiem miejscowa Nesta Mires pokonała Stoczniowca Gdańsk aż 21:2.

Toruńscy hokeiści popisali się wyjątkową skutecznością na inaugurację I ligi. Fot. facebook torunskihokej.pl

Gościem rozpoczęcia pierwszoligowego sezonu w grodzie Kopernika był sekretarz generalny Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Janusz Wierzbowski. – Nie wynik był tu najważniejszy, bo obie drużyny mają zgoła odmienne cele na ten sezon. Toruń chce wrócić do PHL, a młody zespół z Gdańska ma przede wszystkim ogrywać się na zapleczu ekstraligi. Cieszy frekwencja, bo na trybunach było około 700 osób co jest całkiem niezłym wynikiem. Pierwsza liga liczy w tym sezonie aż osiem drużyn i rozgrywki powinny być ciekawe. Stale pracujemy by odbudować mocne zaplecze dla PHL i ten sezon to krok w tym kierunku – powiedział Janusz Wierzbowski. Sekretarz PZHL-u rozmawiał też w Toruniu z wiceprezydentem miasta Zdzisławem Fiderewiczem, prezesem toruńskiego klubu Bogdanem Rozwadowskim i wicedyrektorem miejscowego prężnie działającego SMS-u Jackiem Królikiewiczem. – Mamy jeden jasno określony cel w postaci awansu. Dzisiejszy wynik potwierdza zresztą, że my powinniśmy być w Polskiej Hokej Lidze i głęboko wierzę, że ten plan zostanie zrealizowany – podkreślił prezes toruńskiego klubu Bogdan Rozwadowski. Dziś o 16:30 drugie spotkanie Nesta Mires – Stoczniowiec.

Oficjalne wyniki rozgrywek ligowych hokeja na lodzie w Polsce dostępne są w serwisie: www.polskahokejliga.pl

System dogrywek i rzutów karnych w sezonie 2017/2018

Podajemy poniżej procedury przeprowadzania dogrywek i rzutów karnych w sezonie 2017/2018 zgodnie z nowym regulaminem IIHF.

Dogrywka – bez zmiany stron:

1. W sezonie 2017/2018 przed dogrywką nie będzie następowała zmiana bramek. Drużyny bronić będą tych samych bramek co w 3 tercji.

2. Rezygnuje się z dogrywki granej w meczach finałowych 5 na 5. Obowiązywać będzie system 4 na 4.

Rzuty karne po meczu:

1. W sezonie 2017/2018 po nierozstrzygniętej dogrywce, do serii rzutów karnych z każdej drużyn będzie desygnowanych 5 zawodników. Do poprzedniego sezonu było to 3 zawodników.

2.Pozostałe procedury podczas pomeczowych rzutów karnych się nie zmieniają.

Powyższe regulacje dotyczą wszystkich rozgrywek ligowych w Polsce, tj.: PHL, PLHK, I liga, II liga, III liga, CLJ i ligi młodzieżowe za wyjątkiem Mikrusa i Mini Hokeja.

Uchwały Zarządu PZHL – terminarze i regulaminy rozgrywek

Obradujący dziś w Warszawie Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie podjął uchwały zatwierdzające terminarze i regulaminy rozgrywek. Poniżej prezentujemy treści uchwał, a wszystkie terminarze i regulaminy można znaleźć w zakładce: Terminarze

Uchwały podjęte przez Zarząd PZHL w dniu 27.07.2017:

Uchwała Zarządu PZHL odnośnie PHL – z dnia 27.07.2017

Uchwała Zarządu PZHL odnośnie PLHK – z dnia 27.07.2017

Uchwała Zarządu PZHL odnośnie I ligi – z dnia 27.07.2017

Uchwała Zarządu PZHL odnośnie Regulaminu II ligi – z dnia 27.07.2017

Uchwała Zarządu PZHL odnośnie Regulaminu III ligi – z dnia 27.07.2017

Jest terminarz I ligi. Aż 8. drużyn potwierdziło grę

Rozgrywki I ligi w hokeju na lodzie znów będą mieć rozbudowaną formułę. Do sezonu 2017/2018 przystąpi aż osiem zespołów.

Iliga_fot1Do play-off pierwszej ligi zakwalifikują się cztery najlepsze drużyny po fazie zasadniczej. Zwycięzca uzyska prawo gry w Polskiej Hokej Lidze.

Do uczestników poprzedniej edycji rozgrywek zaplecza PHL, czyli drużyn z Poznania i Dębicy oraz dwóch zespołów z Sosnowca dołączył spadkowicz z ekstraligi – Nesta Mires Toruń, oraz 1928 KTH Krynica, MMKS Podhale Nowy Targ i GKS Stoczniowiec Gdańsk. Drużyna spod Góry Parkowej wraca do ligowej rywalizacji po trzyletniej przerwie. W Krynicy były ambicje reaktywacji hokeja nawet od razu w ekstraligowym wydaniu.

Rutkowski_LukaszNajskuteczniejszym zawodnikiem na zapleczu Polskiej Hokej Ligi był w poprzednim sezonie napastnik Zagłębia Sosnowiec Łukasz Rutkowski.

Drużyna z Nowego Targu w poprzednim sezonie rywalizowała w Centralnej Lidze Juniorów. Teraz spróbuje swoich sił w konfrontacji w seniorskim gronie. Z kolei w Gdańsku chcą budować zespół z przyszłością. – Myślimy wyłącznie o szkoleniu i nabieraniu doświadczenia. Możliwe, że będziemy mieć najmłodszy zespół w I lidze. Nauka ma zaprocentować w przyszłości – powiedział prezes GKS-u Stoczniowca Marek Kostecki. Zgodnie z zapowiedziami I liga ruszy na przełomie września i października, ale na prośbę klubów „derby północy” odbędą się już tydzień wcześniej.

Do pobrania:

Terminarz – I Liga – sezon 2017/2018

Regulamin – I liga – sezon 2017/2018

8. chętnych do gry w I lidze. Zaplecze PHL ruszy końcem września [Zdjęcia]

W Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli klubów zainteresowanych grą w I lidze hokeja na lodzie. Rozgrywki mają ruszyć w ostatni weekend września.

s4Akces do ligi zgłosiło 8 zespołów: Mires Toruń, Zagłębie Sosnowiec, UKH Dębica, Hokej Poznań, Stoczniowiec Gdańsk, KTH 1928 Krynica, MMKS Podhale Nowy Targ i SMS 2 PZHL Katowice. Zgodnie z założeniem przyjętym podczas spotkania w siedzibie PZHL-u mecze I ligi będą odbywać się w weekendy (dwa spotkania pomiędzy tymi samymi zespołami).

Wstępnie ustalono, że sezon zasadniczy będzie składał się z 2 rund po 14 spotkań. Tym samym każda drużyna rozegra 28. meczów w tej części rozgrywek. Po zakończeniu fazy zasadniczej 4. czołowe drużyny awansują do play-off, w którym zmierzą się systemem pierwszy z czwartym i drugi z trzecim do 4. zwycięstw w ramach półfinału. W finale rywalizacja będzie toczyć się również do czterech zwycięstw. Triumfator I ligi uzyska prawo gry w Polskiej Hokej Lidze. Przedstawiciele klubów uzgodnili limit 5. obcokrajowców, które każda drużyna będzie mogła zgłosić do meczowego składu. Rozgrywki zakończą się najpóźniej 20 marca 2018 roku – na ten termin zaplanowano ewentualny ostatni, siódmy mecz finału. Terminarz I ligi będzie znany po zatwierdzeniu przez Zarząd PZHL.

1 2