Biuro PZHL

Adres:
Polski Związek Hokeja na Lodzie
Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
02-366 Warszawa
tel.: 22 395 57 15

nr konta: PKO BP XV O/Warszawa nr 55 1020 1156 0000 7702 0006 8429
NIP: 113-03-22-866
REGON: 866426
KRS: 109315

Biuro Związku czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Pracownicy Biura PZHL:
Janusz Wierzbowski – Sekretarz Generalny PZHL
tel. 22 395 57 15, e-mail: pzhl@pzhl.org.pl

Dorota Wałek – Dyrektor Biura PZHL
tel. 22 395 57 15, e-mail: walek@pzhl.org.pl

Dział sportu i szkolenia
Tomasz Rutkowski – Kierownik Wyszkolenia PZHL
tel. 22 395 57 15, e-mail: rutkowski@pzhl.org.pl

Anna Wytrykowska – Wydział Gier i Dyscypliny
tel. 22 395 57 16, e-mail: wytrykowska@pzhl.org.pl

Dział logistyczny, organizacja imprez
Zbigniew Kumidor
tel. 22 395 57 15, e-mail: kumidor@pzhl.org.pl

Marcin Miszkiewicz
tel. 22 395 57 15, e-mail: miszkiewicz@pzhl.org.pl

Dział księgowy
Tomasz Kos – Główny Księgowy
tel. 22 395 57 15, e-mail: ksiegowosc@pzhl.org.pl

Monika Wielgus – Księgowa
tel. 22 395 57 15, e-mail: wielgus@pzhl.org.pl

Grażyna Foryś – Księgowa
tel. 22 395 57 15, e-mail: forys@pzhl.org.pl

Dział komunikacji i PR
Grzegorz Leśniak – Kierownik Biura Prasowego PZHL
tel. 22 395 57 15, tel. kom.: 509 480 884, e-mail: lesniak@pzhl.org.pl

Paweł Bialic – Specjalista ds. Multimediów
tel. 22 395 57 15, tel. kom.: 509 480 874, bialic@pzhl.org.pl