Biuro PZHL

Adres:
Polski Związek Hokeja na Lodzie
ul. Łucka 15 pok. 217
00-842 Warszawa
tel.: +48 500 163 094

nr konta: PKO BP XV O/Warszawa nr 55 1020 1156 0000 7702 0006 8429
NIP: 113-03-22-866
REGON: 000866426
KRS: 0000109315

Biuro Związku czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Anna Wytrykowska – Wydział Gier i Dyscypliny
tel. +48 500 163 094, e-mail: wytrykowska@pzhl.org.pl

Dział księgowy
e-mail: ksiegowosc@pzhl.org.pl

Grażyna Foryś – Księgowa
tel. +48 500 163 094, e-mail: forys@pzhl.org.pl