Zmiana przepisów przy wznowieniach

W związku ze zmianą dokonaną przez Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie w przepisach gry w hokeja na lodzie, dotyczącą procedury wznowień, informujemy, iż wspomniana zmiana zostanie wprowadzona w życie w ramach rozgrywek PHL od fazy ćwierćfinałowej oraz barażowej.

Zmiana dotyczy – w skrócie – braku wymiany gracza popełniającego naruszenie procedury wznowienia.  Nastąpi wtedy jedynie ostrzeżenie ustne w przypadku pierwszego naruszenia. Konsekwencją kolejnego naruszenia będzie kara mniejsza – dotyczy to jednego wznowienia.

Pełne brzmienie nowych przepisów

ARTYKUŁ 59 – NIEPRAWIDŁOWE WZNOWIENIE

 1. Jeśli jeden lub obaj gracze z pola biorący udział we wznowieniu nie zajmują natychmiast właściwej dla siebie pozycji, w momencie gdy są do tego zobligowani, sędzia na lodzie może ostrzec zawodnika po raz pierwszy o naruszeniu procedury wznowienia.
 2. W momencie ostrzeżenia, sędzia liniowy powiadomi zawiniającego gracza werbalnie, że drugie naruszenie będzie skutkowało karą mniejszą techniczną za opóźnianie gry. Dodatkowo wskaże popełnienie przewinienia palcem wskazującym.
 • Kiedy jeden z graczy z pola, niebiorących udziału we wznowieniu wjedzie przedwcześnie do koła wznowień, sędzia na lodzie przerwie procedurę wznowienia. Gracz z pola drużyny zawiniającej biorący udział we wznowieniu musi otrzymać pierwsze ostrzeżenie.
 1. Kiedy jeden z graczy z pola, niebiorących udziału we wznowieniu, wjeżdża przedwcześnie do koła wznowień, w momencie gdy krążek został już rzucony, akcja meczowa zostanie przerwana i wznowienie zostanie powtórzone, chyba, że drużyna przeciwna wejdzie w posiadanie krążka. Jeżeli gra została zatrzymana, gracz z pola drużyny zawiniającej biorący udział we wznowieniu otrzyma pierwsze ostrzeżenie.
 2. Zmiana graczy po nieprawidłowym wznowieniu jest niedozwolona do czasu, gdy wznowienie zostanie przeprowadzone prawidłowo, z wyjątkiem sytuacji, gdy nałożona zostanie kara, która ma wpływ na stan liczebny którejkolwiek z drużyn.
 3. Jeśli gracz z pola wygrał wznowienie poprzez kopnięcie krążka do współpartnera, akcja meczowa będzie zatrzymana, a wznowienie zostanie powtórzone. Gracz z pola drużyny zawiniającej bioący udział we wznowieniu otrzyma pierwsze ostrzeżenie.
 • Kiedy wznowienie zostało wygrane poprzez podanie ręką,̨ gra zostanie zatrzymana i wznowienie zostanie powtórzone, a gracz z pola drużyny, która popełniła podanie ręką ̨ otrzyma pierwsze ostrzeżenia. Jeśli gracz z pola poda ręką krążek podczas wznowienia i w posiadanie krążka wejdzie drużyna przeciwna, gra będzie kontynuowana. Dowolny sędzia na lodzie może podjąć ́ taką decyzję.
 • Drużyna, która popełnia drugie naruszenie procedury wznowienia w trakcie tego samego wznowienia zostanie ukarana karą mniejszą techniczna.̨
 1. Nie jest dozwolone wygranie wznowienia poprzez uderzenie lub dotknięcie ręką krążka znajdującego się w powietrzu zaraz po upuszczeniu go przez sędziego na lodzie.
 2. Jeżeli łyżwa gracza z pola nieuczestniczącego we wznowieniu przekracza linię przed rzuceniem krążka podczas wznowienia, będzie to traktowane jako naruszenie procedury wznowienia.
 3. Jakikolwiek kontakt z przeciwnikiem lub jego kijem przed rzuceniem krążka przy wznowieniu, będzie traktowany jako naruszenie procedury wznowienia.
 • Jeżeli tablica wyników/zegar czasu został uruchomiony podczas nieprawidłowego wznowienia, utracony czas musi zostać dodany do czasu gry, zanim wznowienie zostanie powtórzone.

 

  

ARTYKUŁ 136 – OPÓŹNIANIE GRY/ZMIANA PO DOKONANIU UWOLNIENIA

 1. Drużyna, która dokonała uwolnienia nie może dokonać wymiany zawodników z wyjątkiem:
  1. Do bramki powraca bramkarz, który był zamieniony na dodatkowego gracza;
  2. Wymiany kontuzjowanego gracza;
  3. Jeżeli jakakolwiek drużyna otrzymuje karę podczas uwolnienia, która powoduję przewagę liczebną graczy na lodzie, drużyna dokonująca uwolnienia może przeprowadzić zmianę graczy, ale wznowienie gry nastąpi w strefie obronnej drużyny otrzymującej karę.
 2. Trener drużyny, który próbuje dokonać zabronionej wymiany graczy po dokonanym uwolnieniu, powodując tym samym opóźnienie gry w chwili, kiedy sędzia główny oraz sędziowie liniowi przywracają poprawną linię graczy, za pierwszym razem, zostanie ostrzeżony przez sędziego głównego. Trener, który usiłuje po raz drugi dokonać wymiany graczy, powodując opóźnienie mającego nastąpić wznowienia, zostanie ukarany karą mniejszą techniczną.
 • Jeśli gracz z pola drużyny broniącej, który celowo doprowadzi do nieprawidłowego przebiegu wznowienia po odgwizdaniu uwolnienia, opóźniając grę, jego drużyna otrzyma pierwsze ostrzeżenie naruszenia procedury wznowienia. Drugie naruszenie tego przepisu w trakcie wznowienia spowoduje nałożenie kary mniejszej technicznej za opóźnianie gry.

 

ARTYKUŁ 137 – OPÓŹNIANIE GRY/NARUSZENIE PROCEDURY WZNAWIANIA GRY

 1. Kiedy gracz z pola nie biorący udziału we wznowieniu, wjedzie do koła wznowień przed rzuceniem krążka, współpartner, jego drużyna otrzyma pierwsze ostrzeżenie naruszenia procedury wznowienia. Za drugie naruszenie tego przepisu przez jakiegokolwiek gracza tej samej drużyny w trakcie tego samego wznowienia, zawiniająca drużyna zostanie ukarana karą mniejszą techniczną.
 2. Jeśli gracz z pola został odsunięty od wznowienia przez sędziego, a inny gracz tej samej drużyny po ostrzeżeniu przez sędziego opóźnia zajęcie prawidłowej pozycji do wznowienia, zawiniająca drużyna zostanie ukarana karą mniejszą techniczną.
 • Gracz z pola, który nie ustawia się właściwie do wznowienia i po ostrzeżeniu przez sędziego nie podejmuje próby skorygowania niewłaściwej pozycji, będzie ukarany karą mniejszą.