Regulamin rozgrywek I ligi 2018/2019

Start wszystkich rozgrywek hokejowych zbliża się wielkimi krokami, stąd nadszedł czas na opracowanie i publikację zasad rywalizacji. Regulamin rozgrywek I ligi w sezonie 2018/2019 przedstawia się następująco:

ZASADY OGÓLNE

  1

Celem rozgrywek jest:

 • Wyłonienie drużyny do Turnieju Barażowego o awans do Polskiej Hokej Ligi,
 • Uszeregowanie drużyn od 1 do 8.

  

 • 2

W rozgrywkach uczestniczyć mogą kluby posiadające przyznaną przez licencję lub

dopuszczone do rozgrywek I Ligi przez Zarząd PZHL stosowną uchwałą.

  

 • 3
 1. Rozgrywki I Ligi zostaną przeprowadzone przez WGiD PZHL na podstawie regulaminu i terminarza zaopiniowanego przez Wydział Wyszkolenia, zatwierdzonych przez Zarząd PZHL.
 2. Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest uiszczenie wpisowego na sezon 2018/2019 do dnia 17 sierpnia 2018 r.

  

 • 4
 1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
  1. Dwie rundy zasadnicze,
  2. Turniej Barażowy o awans do Polskiej Hokej Ligi.
 2. Faza zasadnicza składa się z dwóch rund – 28 meczów, rozgrywanych systemem ,,każdy z każdym’’ w terminie: 22 września 2018 – 3 lutego 2019.

 

 • 5

W sezonie zasadniczym 2018/2019, punkty będą liczone wg następujących zasad:

 • Drużyna, która wygra mecz w czasie regulaminowym (60 min.) otrzymuje 3 pkt.,
 • W przypadku, gdy mecz zakończy się remisem, następuje dogrywka 5 minut
  (bez przygotowania lodu) – zasada ,,Złoty Gol’’, przy 3 zawodnikach w polu każdej
  z drużyn plus bramkarz,
 • Drużyna zwycięska w dogrywce otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.,
 • W przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie po 5 rzutów karnych zgodnie z „Przepisami gry w hokeja na lodzie”,
 • Drużyna zwycięska w rzutach karnych otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.

  

Turniej Barażowy

 

 • 6

Do Turnieju Barażowego przystąpią:

–  Dwie drużyny Polskiej Hokej Ligi, które zostały pokonane w rundzie wstępnej

Pre-Play-off – wyżej sklasyfikowana po rundzie zasadniczej PHL z pozycji 9, drużyna

niżej sklasyfikowana z pozycji 10,

–  Drużyna z miejsca 11 po sezonie zasadniczym PHL – z pozycji 11,

–  Zwycięzca rozgrywek I ligi w sezonie 2018/2019.

Rozgrywki barażowe rozgrywane będą w czterech rundach systemem „każdy z każdym”

(12 meczów). Drużyny, które zajmą miejsca 1 i 2 utrzymują się w PHL. Pozostałe

drużyny – miejsce 3 i 4 w sezonie 2019/2020 występować będą w I lidze.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 7
 1. Zawodników obowiązuje używanie sprzętu ochronnego zgodnie z Przepisami Gry w Hokeja na Lodzie
 2. Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego (koszulka plus getry minimum 80% koloru jasnego), a drużyna gości w strojach koloru ciemnego (maksimum 20% koloru jasnego).
 3. Zawodników każdej drużyny obowiązuje jednolity kolor spodni (z wyjątkiem bramkarza), getrów i kasków. Nazwisko zawodnika (litery drukowane o wysokości 8 cm.) oraz numer na rękawie musi być umieszczone na koszulce zgodnie                    z Przepisami gry w hokeja na lodzie. Zawodnicy niespełniający tych wymogów mogą być dopuszczeni do gry w danym spotkaniu, ale na klub zostanie nałożona kara finansowa zgodnie z Taryfikatorem opłat.
 4. W rozgrywkach I Ligi, drużyna zobowiązana jest do posiadania w składzie, w każdym meczu nie mniej niż 12 zawodników (w tym dwóch bramkarzy) i nie więcej niż 22 zawodników.
 5. W każdej z drużyn może być zgłoszonych 6-ciu obcokrajowców, czyli zawodników nieposiadających obywatelstwa polskiego. Bramkarz, który nie posiada obywatelstwa jest zgłoszony jako dwóch obcokrajowców. W przypadku, gdy drużyna posiada kolejnego zawodnika bez obywatelstwa, przekraczającego limit, Klub zobligowany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 9 225 zł, zgodnie ze stosowną uchwałą PZHL.

 

 1. W Turnieju Barażowym nie może występować drużyna SMS PZHL Katowice oraz SMS Toruń.
 1. Zawodnicy SMS PZHL Katowice i SMS Toruń mogą być zwalniani na prośbę macierzystego (zainteresowanego) klubu, na mecze sezonu zasadniczego I Ligi oraz przed Turniejem Barażowym, tylko po uprzednim uzyskaniu zgody sztabu szkoleniowego i dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach      na podstawie pisemnego wniosku klubów.
 1. Do Turnieju Barażowego do Mistrzostw Polski Juniorów kwalifikują się maksymalnie 3 drużyny z Rozgrywek I Ligi, w których w każdym meczu sezonu zasadniczego         I Ligi weźmie udział minimum 12 zawodników, zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Młodzieżowych dot. roczników w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów  (oznaczeni w protokole pomeczowym literą „J”).   W Turnieju Barażowym do Mistrzostw Polski Juniorów stosuje się pozostałe przepisy Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych,       w tym o ilości zawodników zagranicznych posiadających nadany PESEL.

 

 • 8

Ponadto obowiązuje Regulamin Współzawodnictwa Sportowego oraz Przepisy Gry
w Hokeja na Lodzie.

 

 • 9
 1. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje WGiD PZHL.
 2. Instancją odwoławczą od orzeczeń WGiD jest Komisja Odwoławcza PZHL.

 

 • 10

 

 1. Regulamin obowiązuje z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd PZHL.