Kadrowicze dodatkowo ubezpieczeni

Hokej to, jak wiadomo sport kontaktowy, urazowy, więc bardzo ważne dla zawodników jest dobre ubezpieczenie. Zarówno w klubie, jak i reprezentacji. Dlatego Zarząd PZHL, oprócz obowiązującego kadrowiczów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), postanowił wykupić dodatkowe polisy dla uczestników listopadowego Turnieju EIHC o Puchar 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Gdańsku.

Obecne ubezpieczenie NNW dla zawodników kadry narodowej seniorów opiewa na kwotę 60 000 zł na osobę. Poza tym polisa obejmuje koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 6 tys. i rehabilitacji powypadkowej również do 6 tys., koszt operacji plastycznej NNW (w tym chirurgii szczękowej) do wysokości 5 000 zł oraz obejmuje zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do uprawiania sportu w wysokości 400 zł za jeden dzień (wypłacany na podstawie zaświadczenia lekarskiego od 1-go dnia przy leczeniu szpitalnym lub od 8-go dnia przy leczeniu ambulatoryjnym za okres nie dłuższy niż 180 dni.

„Ponadto zawodnicy kadry podczas zgrupowania szkoleniowego i turnieju Euro Ice Hockey Challenge w Gdańsku (5–11 listopada 2018 roku) będą objęci ubezpieczeniem NNW na kwotę 100 000 zł. Dodatkowe ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów leczenia do kwoty 15 000 zł oraz zasiłek dzienny 200 zł za jeden dzień niezdolności do uprawiania sportu” – wyjaśnił dyrektor sportowy PZHL Adam Fras.