Informacja w sprawie szkolenia trenerów i instruktorów

Polski Związek Hokeja na Lodzie uprzejmie informuje, iż pierwotnie planowane na czerwiec 2019 roku Szkolenie trenerów i instruktorów PZHL odbędzie się w pierwszej połowie sierpnia 2019 roku (1 – 10.08.2019). O szczegółach – plan szkolenia oraz termin szkolenia – poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.
Jednocześnie przypominamy Państwu, iż zgodnie z Uchwałą Polskiego Związku Hokeja na Lodzie z dnia 9 maja 2017 roku §11  Osoba występująca o przedłużenie lub odnowienie licencji trenerskich składa dokumenty  o których mowa w §10, uzupełnione minimum jednym dyplomem lub certyfikatem o udziale  w konferencjach szkoleniowych oraz sympozjach trenerskich organizowanych przez PZHL  lub IIHF w dwuletnim okresie trwania licencji. Brak udziału w sympozjum – opłata 500  złotych.”