Hokeiści zapraszają na studia do Rzeszowa

Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z Uczniowskim Klubem Hokejowym Dębica ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na nowy rok akademicki połączony z możliwością czynnego treningu zawodniczego hokeja na lodzie.

UKH_uniw1Studenci chcący kontynuować grę w hokeja i zarazem studiować mają taką możliwość w I Lidze hokeja na lodzie, a wszystko na mocy porozumienia zawartego między rzeszowskim Uniwersytetem a dębickim klubem. 

Obopólna współpraca obejmuje między innymi: 
– badanie nieinwazyjne przygotowania fizycznego seniorów oraz dzieci i młodzieży – monitoring parametrów treningowych i fizycznych
– diagnostykę zawodników – analizę procesów regeneracji – metody przygotowania fizycznego
Zainteresowani przyszli studenci Hokeiści mogą liczyć również na:
 – uprzywilejowane warunki studiowania
 – Indywidualną Organizację Zajęć, która zostanie dostosowana do procesu szkoleniowego oraz terminarza rozgrywek ligi
 – dla studentów z dobrymi ocenami przewidziane są stypendia – indywidualną opiekę szkoleniowo-dydaktyczną zawodników
 – kadrę wykładowczo/trenerską,
 – systematyczne zajęcia ogólnorozwojowe i specjalistyczne,
 – infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.

Hokeiści zainteresowani konkretnym kierunkiem studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego UR powinni się zarejestrować do końca czerwca 2017 roku, nie jest to zobowiązaniem do podjęcia studiów, a w następnej kolejności proszeni są o kontakt z prezesem UKH Dębica Marcinem Hadowskim pod numerem telefonu: 515 450 551 lub mhadowski@hokejdebica.pl

rejestracja przyszłych studentów:

http://wf.ur.edu.pl/Dla-kandydata/Rekrutacja.aspx